Biologisk controller, Matfisk, Bremnes Seashore

Me søkjer no ein engasjert og initativrik person som kan styrkja oss og gjera oss enno betre!
Stillinga rapporterer til produksjonssjef sjø, og er lokalisert på Bømlo.

Arbeidsoppgåver:

 • Produksjonsplanlegging og optimalisering. Her vil ein jobba med blant anna utsettsplanar, slakteplanar og andre langsiktige produksjonsplanar.
 • Rapportering på viktige KPI frå settefisk og matfisk avdelinga.
 • Oppfølging av produksjonsstyringsverktøy
 • Assistere og rettleie våre medarbeidere i settefisk, matfisk og de øvrige avdelingene.
 • Rapportering til myndigheter.
 • Analysering av den biologiske produksjonen.
 • Utarbeiding av biologiske budsjetter. 

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå oppdrettsnæringa.
 • Høgare utdanning innanfor økonomi/akvakultur; dokumentert relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning.
 • Gode dataferdigheiter.
 • Personlege eigenskapar
 • Nøyaktig, strukturert og løysingsorientert.
 • Framoverlent haldning med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
Me tilbyr ei spennande rolle i eit av dei mest innovative selskapa i bransjen. Du vil få konkurransedyktige vilkår og høve til å utvikla deg i ei framtidsretta bedrift. 
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Vidar Helvik på tlf.: 41492579.


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway