Business Controller

Vi søker en analytisk og kommersielt dyktig BUSINESS CONTROLLER
Nordic Group er en sentral aktør i den norske sjømatnæringen, og arbeidsmiljøet vårt er preget av høy fart og stor dynamikk. Fra vårt tradingbord i Trondheim kjøper vi hver dag fisk og sjømat fra norskekysten som sendes ut til kvalitetsbevisste kunder over hele verden. I hver enkelt handel har vi stort fokus på å oppnå både riktig pris og kvalitet, og samarbeid og god kommunikasjon mellom våre ulike fagområder er derfor viktig for at vi skal lykkes. 

Vår Business Controller har en nøkkelrolle i denne sammenheng, gjennom å bidra både med økonomisk rapportering og økonomisk analyse. Du motiveres av ønsket om å videreutvikle virksomheten, er omgjengelig og samarbeider godt med dine kollegaer. 
Business Controller rapporterer til Administrerende direktør.


Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Ansvar for rapportering av økonomiske resultater, KPIer og prognoser
 • Ansvar for utarbeidelse av budsjetter og prognoser
 • Sikre god forståelse for økonomi- og risikostyring hos resultatansvarlige
 • Utarbeide underlag til styremøter, ledermøter og forhandlinger
 • Kvalitetssikring og oppfølging av lønnsomhet i daglig drift og prosjekter
 • Bidra til videreutvikling og forbedring av økonomiske prosesser og rutiner

Den rette kandidaten har:

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring med controlling, budsjettering og rapportering
 • God forretnings- og regnskapsforståelse
 • God systemkompetanse, herunder meget gode Excel-kunnskaper
 • Bransjeerfaring fra sjømatnæringen er en fordel, men ikke et krav

Personlig profil:
Våre eiere INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og det er viktig for oss at vår nye Business Controller føler tilhørighet til disse. 

I tillegg søker vi deg som er grunnleggende faglig og sosialt trygg, har høy arbeidskapasitet og utpreget resultatfokus. Du er analytisk, nytenkende, positiv og etterrettelig. I rollen er det viktig at du er proaktiv og utfordrer organisasjonen konstruktivt. Du evner å kommunisere komplekse problemstillinger på en god og forståelig måte. 

Til den rette kandidaten tilbyr vi:

 • En utfordrende og sentral rolle i et selskap med sterke tradisjoner for kjøp og salg av fisk
 • En spennende og selvstendig jobb i et dynamisk og faglig dyktig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Trondheim. 

Søknad: Skriftlig søknad, attester og vitnemål merkes «Business Controller Nordic Group» og sendes til HR-leder Konsern, Kristel Pedersen, på kristel.pedersen@insula.no. 

For spørsmål: Vennligst ta kontakt med Administrerende direktør i Nordic Group, Morten Hyldborg Jensen, på telefon 916 30 176. 

Ønsket tiltredelse: Snarest 

Søknadsfrist: 18. august 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.


Similar searches: Norway, Import / Export, Sales and Marketing