Dagleg leiar

Vil du vera den som leier ei av dei mest framtidsretta verksemder i bransjen inn i framtida? 
Er du den engasjerte, moderne leiaren som kan motivera og leia medarbeiderne dine, har gode kommunikasjonsevner og likar hektiske kvardager? Kan du samtidig påvirka og utvikla eit selskap med stort markedspotensial i ein bransje som skal bli den nye bærebjelken i norsk næringsliv?
Då burde du søkja på ein av de mest spanande og krevande stilinger på Vestlandet som:
 
DAGLEG LEIAR
 
Me søkjer ein visjonær og operativ leiar som kan leia verksemda i vekst og utvikling. Stillingen krever både høg kompetanse innen leiarskap, bedriftsøkonomi og finans. Samtidig krever den veldig gode kommunika-sjonseigenskaper, sidan leieren må kunne kommunisere med både oppdretterne, kunder i hele verda og representanter i det offentlige. Stillinga rapporterer til styret, og vil ha følgjande arbeidsoppgåver:  
 
ANSVAR OG ARBEIDSOPPGÅVER
 • Dagleg leiing av drift av selskapet 
 • Resultatansvarleg for selskapet sin totale virksomhet
 • Selskapet sin representant overfor kunder, myndigheter og andre partner
 • Skapa og motivera til ein inspirerande bedriftskultur
 • Ansvar for selskapet sine miljø og kvalitetsystemer
 • Overordna ansvar for implementering og gjennomføring av selskapet sin strategiplan, visjon, omdømme og resultat
 
KVEN ER DU?
 • Du ha leiarerfaring, god kommunikasjonsevne og evne til å utfordra og motivera medarbeidere
 • Du har god formidlingsevne,kan  handtera travle kvardager og fungera godt i teamwork
 • Du er endringsorientert og endringsvillig med evner til endringsleiing
 
ØNSKA KVALIFIKASJONER:
 • Høgare utdanning innan leiing, økonomi eller fiskeri
 • Finanisell erfaring
 • Fordel med erfaring frå bransjen, men ikkje krav
 • Manglande utdanning kan kompenserast med erfaring
 • Arbeidspråk er norsk, men du må ha gode engelskkunnskaper både muntleg og skriftleg
 
ARBEIDSTAD ER PORSVIKA PÅ GLESVÆR I SUND KOMMUNE
Sotra Fiskeindustri har i dag ca. 150 medarbeidarar, driv slakteri, filet, MAP, røykeri og leverer ulike produkt av laks og aure til matvarekjeder, under merkenamnet Sotra Seafood.
Søknadsfrist 15.september.
Søknaden sender du til:
post@h66.no, merk: søknad dagleg leiar
For meir informasjon eller spørsmål kontakt Dagleg leiar
Kjell Inge Eide T:  906 121 64  E: kjell@h66.no
Styreleiar Ellen Pedersen  
T: 95 78 17 04  E:  ellen@bogens.no

Similar searches: Aquaculture, Norway, Management