Tilsynsmedarbeider - Rørvik

Om stillingen
For deg med tro på norsk sjømat og ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen, har vi i region Midt ledig en fast stilling som tilsynsmedarbeider. Kontorsted for stillingen er i Rørvik.

Medarbeideren skal både gjennomføre tilsyn ute på oppdrettsanleggene og etterfølgende saksbehandling på kontoret, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen. Personen vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, et sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring. En del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre tilsyn av akvakulturvirksomheter 
 • Gjennomføre inspeksjoner etter konkrete hendelser (primært rømming av fisk)
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner m.m.) etter gjennomførte tilsynsoppdrag
 • (Etter hvert) bidra til Fiskeridirektoratets egen risikovurdering og videre utvikling av våre tilsynsoppgaver
 • Andre arbeidsoppgaver kan ilegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk, biologisk eller annen relevant utdanning. Spesielt kvalifiserte søkere med fagbrev kan også vurderes
 • Erfaring fra havbruksnæringen vil vektlegges, herunder både organisatoriske og praktiske kunnskaper
 • Ha gode datakunnskaper for å kunne håndtere våre databaserte tilsynsverktøy og saksbehandlersystem
 • Søker må ha førekort og kunne disponere bil

Vi søker deg som:

 • Er løsningsorientert og har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Har gode evner til å samarbeide, også med kollegaer med annen geografisk lokalisering
 • Er flink til å snakke med folk, og har respekt for mennesker som du vil møte i din rolle som tilsynsmedarbeider
 • Er en god iakttager og har gode analytiske evner og ønsker å bidra til å organisere fremdriften i de oppgavene du blir tildelt
 • Har gode evner til å utrykke deg både skriftlig og muntlig
 • Vil trives med noe reisevirksomhet i jobben

Vi tilbyr

 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ fra kr. 500.000 til 580.000 per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og muligheten for å bety noe for utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø med gode kollegaer som har tro på norsk sjømat
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode ordninger som pensjon og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Seksjonssjef Ruth Lillian Kjempenes, tel.: 915 43 976

Seniorrådgiver Kjell Arild Tharaldsen, tel.: 412 50 764


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway