Driftsleder Berggylt

MOWI er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land og har totalt 13 233 ansatte på verdensbasis. 
Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag. 
Gjennom selskapets visjon ”Leading the Blue Revolution”, har Mowi ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Mowi søker etter
Driftsleder Berggylt
For vårt anlegg i Øygarden utenfor Bergen.
 
Mowi Øygarden er et moderne anlegg med 14 ansatte som har som mål å produsere 2 millioner berggylt årlig. Anlegget har hele produksjonssyklusen fra stamfisk til sjøklar berggylt. 
 
Lederen for anlegget har en nøkkelfunksjon i selskapet, og er ansvarlig for å lede driften av anlegget slik at anleggenes produksjonsmål oppnås. Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat sammen med andre, og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør.
 
Viktigste ansvars- og arbeidsområder som leder for anlegget vil være:
 • Ansvar for at anlegget produserer berggylt av beste kvalitet, i riktige mengder og til riktig kostnad
 • Motivere, engasjere og utvikle medarbeiderne på anlegget
 • Organisere anlegget slik at både HMS, kvalitetskrav, og regelverk følges
 • Aktivt arbeid med driftsoptimalisering og aktiv oppfølging av driften på anlegget
 • Utvikle og forbedre produksjonsmetodene for berggyltproduksjon sammen med resten av organisasjonen i Mowi som jobber med berggyltproduksjon

Viktige egenskaper som leder for anlegget:
 • Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter  
 • Du er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold  
 • Du kan vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring 
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer   
 • Ikke minst er du en lagspiller og evner å få laget ditt til å jobbe sammen mot samme mål

Vi legger vekt på at vår nye leder:
 • Har god kompetanse på drift av landbasert produksjon, og gjerne fra settefiskproduksjon eller marine fiskearter Liker folk og har ønske om å motivere og lede andre
 • Har ledererfaring, og kan vise til gode lederferdigheter
 • Er bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

Vi tilbyr:
 • En utfordrende stilling i verdens største oppdrettsselskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
Stillingen rapporterer til Leder Rensefisk, og inngår i hennes rensefisk-team sammen med driftsleder på Stord og biologisk leder for berggyltproduksjonen i sør.
 
For mer informasjon om stillingen kontakt Leder rensefisk
Unni Austefjord, tlf. 974 33 414
 
Søk på stillingen snarest og innen 22.09.201

 


Similar searches: Aquaculture, Norway