Senior Prosjektleder - Oppdrett

Brimer AS er en ledende leverandør av glassfiberarmerte tankløsninger for oppbevaring og oppsamling av ulike væsker herunder høydebasseng for drikkevann til offentlig sektor, tankløsninger for landbasert oppdrett, ensilasjetanker til fiskerisektoren, kjemikalietanker til industrien og samletanker for gråvann til offentlig sektor. 
 
ENTEC Group ble etablert i 2018 gjennom at eierskapet i Brimer As og ServiTech As ble samlet i et felles eierselskap. Eierne ønsker å bygge en større aktør innenfor de markeder hvor selskapene i dag har sin kjernevirksomhet. Konsernet driftes gjennom to divisjoner; Prosessteknologi og Maritim teknologi. Innen Prosessteknologi fokuserer vi særlig på produkter og systemer innen landbasert oppdrett, fiskeri & industri, og entrepriser for vann- og avløpsbehandling. Etter at vi i sommer innlemmet Evotec inn i konsernet vil vi videreutvikle den Maritime virksomheten innenfor områdene automatiserte håndteringssystemer, maritime rørinstallasjoner og maritim service.  

Entec har ambisjoner om betydelig vekst, og ENTEC Group vil være en god plattform for vekst til glede for både våre kunder, ansatte, og eiere. ENTEC består i dag av ca. 170 medarbeidere, og omsatte i 2018 for ca. 250Mill. kroner. Våre driftsselskaper opplever god ordreinngang, og Entec rigger seg for videre vekst.  
 

Som ledd i vår vekstambisjon søker vi etter 

Senior Prosjektleder - Oppdrett 

Stillingen har følgende ansvarsområder og hovedoppgaver: 

  1. Lede våre oppdrettsprosjekter gjennom alle faser og representere selskapet overfor oppdragsgiver 
  2. Økonomisk og kontraktsmessig oppfølging 
  3. Planlegging og koordinering av aktiviteter hos involverte parter eksternt og internt 
  4. Samarbeid med vår salgsavdeling ift. markedsføring og salg av våre produkter 

 

Følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil bli vektlagt: 

  1. Erfaring fra landbasert oppdrett 
  2. Erfaring fra ledelse og gjennomføring av større tverrfaglige prosjekter er ønskelig 
  3. En fordel med kjennskap til NS-kontrakter og forvaltning av disse 
  4. God kjennskap til Økonomisk og kontraktsmessig oppfølging 
  5. Løsningsorientert, strukturert og systematisk arbeidsmåte 
  6. God samhandling med involverte ressurser med evne til å skape engasjert og god prestasjonskultur 

 

Betingelser og karrieremuligheter: 

Du vil bli gitt tillit og mulighet til å ta styring over egen hverdag, samt frihet til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø i en hverdag preget av trivsel, positivitet og lagånd. Den rette personen vil kunne få en sentral rolle i utviklingen av selskapet. 

Vi holder til i Ulsteinvik, men har kontorer også på Sjøholt og Kvamsøy, så for riktig kandidat vil vi være fleksible ift. kontoradresse.  

Lønn etter kvalifikasjoner / nærmere avtale. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av COO Prosess,
Stig Stokke, på mobil 992 19 630. 

Vi vil håndtere søkere fortløpende og søknad med CV sendes til stig.stokke@servitech.no eller firmapost@brimer.no  


Similar searches: Aquaculture, Norway