Markedssjef/rådgiver

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

Da vår nåværende markedssjef går av med pensjon søker vi ny markedssjef/rådgiver til vårt kontor i Tromsø.

Vi søker etter medarbeider med følgende kompetanse og egenskaper:
 • Utdanning innen marked, salg, økonomi, fiskeri eller forvaltning
 • Gode basiskunnskaper innenfor datasystemer og dataverktøy
 • Gode analytiske egenskaper
 • Gode språkkunnskaper
 • Godt humør, kreativ og løsningsorientert
 • God på å samarbeide med andre
 • God innsatsvilje
I tillegg vil erfaring fra tilsvarende arbeidsområder og kjennskap til fiskerinæringen være fordelaktig.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Drift av informasjonsutvalget for reker som daglig leder
 • Saksbehandling av søknader og dialog med kunder om aktuelle markedsprosjekter
 • Saksforberedelser til prisdrøftelser med markedsrapporter
 • Utvikle og styrke nye og eksisterende kommunikasjonskanaler og bidra til omdømmebygging
 • Gjennomføringer av kundearrangement 
 • Styrke samspill mellom avdelinger og fagfelt
 • Utadrettede aktiviteter, herunder dialog med fiskeflåten, fiskeindustrien og myndighetene
 • Som ansatt på omsetingsavdelingen vil du være aktiv deltaker i avdelingens generelle oppgavetilfang
 
Vi kan tilby:
 • Godt arbeidsmiljø i trivelige og nye kontorlokaler
 • Gode velferdstilbud
 • Velordnede arbeidsforhold, forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 
Søknadsfrist 31. oktober 2019.
Søknad med CV sendes elektronisk til jobb@rafisklaget.no eller skriftlig til Norges Råfisklag, Postboks 6162, 9291 Tromsø. 
Henvendelse om stillingen rettes til:
Avdelingsdirektør Charles A. Aas, tlf 913 03 928,
epost: ca@rafisklaget.no eller
Administrasjonssjef Lena Pettersen, tlf 995 30 310

Similar searches: Norway, Fisheries, Other, Sales and Marketing