Seksjonssjef

Har du en genuin interesse for norsk fiskerinæring og forvaltning av våre fiskeressurser? Vil du være med å utvikle framtidens ressurskontroll? Vi har ledig stilling som seksjonssjef for ressurskontrollseksjonen i region Nord med kontorsted i Vadsø(Tromsø kan vurderes).

Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten og videre ut i verdikjeden. Vi kontrollerer først og fremst aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustri. Turistfiske og fritidsfiske faller også inn under vårt ansvarsområde. Seksjonen har et regionalt samarbeid med en rekke andre tilsynsetater, og bidrar også i en rekke nasjonale faggrupper og samarbeid. Seksjonen har for tiden 23 medarbeidere fordelt på seks kontorsteder i Troms og Finnmark. Seksjonen har to førsteinspektører som organiserer og planlegger det operative kontrollarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativ ledelse av ressurskontrollseksjonen
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Deltagelse i relevante interne og eksterne faglige fora

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad innenfor relevante fagområder, f.eks fiskerifag, juss, samfunnsvitenskap eller ledelse. Gode dokumenterte lederegenskaper og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det legges vekt på god kjennskap til norsk fiskerinæring generelt og norsk fiskeriforvaltning spesielt
 • Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • LagspillerUtviklingsorientert og evne til å motivere medarbeiderne
 • Høy grad av integritet og god rolleforståelse
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Stilling som seksjonssjef, lønnet mellom brutto kr 700 000,- til brutto kr 750 000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon
 • Et faglig kollegium med stort engasjement for norsk sjømat
 • Gode arbeidstidsordninger og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Seksjonssjefen inngår i regionens ledergruppe og rapporterer til regiondirektør. En del reisevirksomhet må påregnes. Stillingen vil kunne kreve sikkerhetsklarering.

Spørsmål om stillingen:
Hilde Hamnes, regiondirektør, telefon 918 62 977.


Similar searches: Norway, Fisheries, Management