Forsøkskoordinatorer

Vil du være med å påvirke utviklingen til Norges største fornybare eksportnæring?

Vi søker deg som vil utvikle havbruksnæringen. LetSea jobber med å se etter muligheter i havet og er Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk. På seks ulike lokasjoner har LetSea i dag 220 forsøksenheter med fasiliteter for å gjennomføre alle typer forsøk.

For å styrke FoU staben i selskapet, søker vi flere forsøkskoordinatorer til LetSea.

Forsøkskoordinatorens viktigste oppgaver vil være planlegging, gjennomføring og rapportering, og du følger prosjekter fra start til slutt.

Stillingen som forsøkskoordinator inngår i selskapets koordinator-team, og rapporterer til avdelingsleder for Forsøksstasjonen.

Vi er ute etter personer med følgende egenskaper:

  • Mastergrad innenfor biologi
  • Relevant erfaring fra næringen
  • Prosjektforståelse og kunnskap om hvordan prosjekter gjennomføres
  • Selvstendig person, som er serviceinnstilt, strukturert og god på kommunikasjon
  • Utadvendt og løsningsorientert
  • Gode språk kunnskaper i norsk og engelsk

Arbeidssted vil være ved de ulike forsøksfasilitetene til LetSea, mens deler av arbeidstiden vil være ved hovedkontoret i Sandnessjøen.

Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et dynamisk, sosialt og kreativt miljø. Muligheter for personlig utvikling og konkurransedyktige betingelser

Søknad og CV sendes innen 1.11.19.

Merk søknaden med «Forsøkskoordinator LetSea».
Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.


Similar searches: Aquaculture, Norway