Tilsynsmedarbeider

Liker du utfordringer og har interesse for norsk havbruksforvaltning, og ønsker å være med og utvikle fremtidens havbrukstilsyn? Har du erfaring som driftsleder, leder serviceteam, praksis fra servicenæringen / vare- og tenesteleverandører eller lignende? Da er dette stillingen du har ventet på.

Ikke nøl, - men søk på vår ledige faste stilling som rådgiver/seniorrådgiver!!!

For deg med tro på norsk sjømat og ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen, har vi i region Midt ledig en fast stilling som tilsynsmedarbeider. Kontorsted for stillingen er i Ålesund.

Medarbeideren skal både gjennomføre tilsyn ute på oppdrettsanleggene og etterfølgende saksbehandling på kontoret, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen. Personen vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, et sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring. En del reisevirksomhet må påregnes.

Anonym søknadsprosess
Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder

Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre tilsyn av akvakulturvirksomheter 
 • Gjennomføre inspeksjoner etter konkrete hendelser (primært rømming av fisk)
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner m.m.) etter gjennomførte tilsynsoppdrag
 • (Etter hvert) bidra til Fiskeridirektoratets egen risikovurdering og videre utvikling av våre tilsynsoppgaver
 • Andre arbeidsoppgaver kan ilegges stillingen

Kvalifikasjonskrav
Du må ha:

 • Teknisk eller annen relevant utdanning
 • Gode datakunnskaper for å kunne håndtere våre databaserte tilsynsverktøy og saksbehandlersystem
 • Førerkort og kunne disponere bil

Vi ønsker videre at du:

 • Har god kjennskap til teknologi og utstyr i havbruksnæringen
 • Fortrinnsvis har erfaring som driftsleder, leder serviceteam, praksis fra servicenæringen / vare- og tenesteleverandører eller lignende
 • Er løsningsorientert og har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Har gode evner til å samarbeide, også med kollegaer med annen geografisk lokalisering
 • Er flink til å snakke med folk, og har respekt for mennesker som du vil møte i din rolle som tilsynsmedarbeider
 • Er en god iakttager og har gode analytiske evner og ønsker å bidra til å organisere fremdriften i de oppgavene du blir tildelt
 • Har gode evner til å utrykke deg både skriftlig og muntlig
 • Vil trives med noe reisevirksomhet i jobben
 • Praktisk og administrativ erfaring fra havbruksnæringen vektlegges

Vi tilbyr
Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ fra kr. 500.000 til 580.000 per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og muligheten for å bety noe for utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon.

Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø med gode kollegaer som har tro på norsk sjømat

Fleksibel arbeidstidsordning

Gode ordninger som pensjon og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Spørsmål om stillingen
Seniorkonsulent Elisabeth Dahl, tlf 906 15 461

Seniorrådgiver Christian Stensrud, tlf 949 800 22


Similar searches: Aquaculture, Norway