Andfjord Salmon søker en engasjert og strategisk CFO

Andfjord Salmon AS er et innovativt oppdrettsselskap med hovedsete i Vesterålen. Selskapet har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Kvalnes, Andøya. Vi har også igangsatt regulering av ytterligere områder for betydelig produksjonsvekst, fordelt på tre lokaliteter på Andøya. Sommeren 2019 startet vi byggingen av verdens største gjennomstrømningsanlegg, som kombinerer det beste fra tradisjonelt oppdrett i sjø og lukkede anlegg.

Andfjord Salmons nyskapende metode for oppdrett av laks i nedsenkede bassenger i strandkanten, har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Metoden sørger for gjennomstrømning av rent oksygenrikt vann fra Atlanterhavet, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. Laksen får god plass, og dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst. Selskapet har hovedkontor i moderne lokaler sentralt på Sortland, og er i ferd med å bygge opp en operasjonsbase i tilknytning til bassengene på Andøya.
Andfjord Salmon AS' aksjer tas opp til handel på Merkur Markets på Oslo Børs den 23. juni.
Les mer om Andfjord Salmon på www.andfjord.no
 
Andfjord Salmon er klare for neste steg - er du?

Andfjord Salmons co-founder og nåværende direktør for finans og forretningsutvikling, skal framover lede arbeidet med utvikling av forretningsområder og selskapets videre vekst (CDO). Vi søker derfor etter en engasjert og strategisk finansdirektør (CFO). Du vil få totalansvar for økonomi- og finansfunksjonen i konsernet, både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil du være ansvarlig for oppfølging av spesielt lønnsomhet i prosjektene og kontakt mot børs, revisor, bank og regnskapsfører.
CFO vil være en viktig sparringspartner for CEO, og en meget sentral brikke i den videre strategiske utviklingen av selskapet.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet økonomi- og finansstyring for selskapet
 • Oppfølging av revisor, bank og regnskapsfører
 • Aktiv involvering i forretningsutvikling
 • Utarbeide dokumentasjon og analyser til eksterne og interne møter, herunder styremøter
 • Kontroll og utvikling av finansiell internkontroll.
 • Systemansvarlig for selskapets økonomi- og regnskapssystemer
 • IR-kontakt


Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/ statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Må like å jobbe med hele spekteret av arbeidsoppgaver - fra daglige, operative økonomioppgaver til å gjøre strategiske vurderinger for videre utvikling.
 • Solid regnskapsforståelse. Erfaring og kunnskap rundt IFRS er meget ønskelig
 • Sterk på finansiell- og strategisk analyse, i tillegg til god regnskaps- og forretningsforståelse
 • Erfaring fra kapitalmarkedet/børsnoterte selskaper er ønskelig
 • Erfaring fra, eller kjennskap til sjømatnæringen er ønskelig
 • Solide Excel- og generelt gode IKT-ferdigheter
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med høy gjennomføringsevne
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Analytisk og strukturert
 • God forretningsforståelse
 • Evne til å se forbedringspotensial og sikre effekt av endringsprosesser
 • Kommunikasjonssterk, med evne til å tilpasse form og budskap, overfor aksjonærer, finansinstitusjoner og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Selvgående, med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En sjelden og enestående topplederstilling i et visjonært og fremoverlent selskap
 • Mulighet til å være på med å skape historie innen oppdrettsnæringen
 • Gode faglige og personlige utvklingsmuligheter
 • Arbeidssted på Sortland, i naturskjønne omgivelser
 • Konkurransedyktige betingelser

 
En jobb du ikke vil gå glipp av? Da håper vi du søker allerede i dag!

Dette er en unik mulighet for en dyktig økonom som ønsker å ta del i et solid selskap som satser på å revolusjonere norsk og internasjonal oppdrett.
Vi kan tilby meget gode utviklingsmuligheter for riktig kandidat.


Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.
Vi lover full fortrolighet og konfidensialitet i prosessen.


Similar searches: Aquaculture, Executive Positions, Norway