Daglig leder - Sporbarhet AS

Etablering av selskap for felles sporingstjeneste for oppdrettsbransjen

Daglig leder får ansvaret for å videreføre arbeidet med å etablere og drive en permanent tjeneste som gjør det mulig å spore rømt oppdrettsfisk tilbake til oppdrettsanlegg i sjø. Dette skal gjøres gjennom å forvalte avtaler med brukere og leverandører, videreutvikle modell for betaling av tjenestene, administrere referansedatabase og ha løpende kontakt med relevante forvaltningsmyndigheter. Tett dialog med oppdrettsselskaper, avlsselskaper, bransjeorganisasjoner og relevante forskningsmiljø vil også være viktig for å initiere utviklingsprosjekter og videreutvikle tjenestene.

Vi ser etter en person med god kjennskap til næringen og utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder.  Initiativ, evne til å balansere utvikling og drift i selskapet, samt å skape nødvendig tillit hos aktørene i næringen vil være avgjørende.

Konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver hos Visindi, partner Jo Skjelstad på tlf. 414 31 954 alternativt innleid prosjektleder fra BDO Jørund Strandvahl Larsen på tlf. 416 16 191 eller styreleder Ida Espolin Johnson på tlf. 958 18 432.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor Sporbarhet i prosessens innledende del om ønskelig.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management