Fagansvarlig Fiskehelse

Har du lyst å jobbe med fiskehelse?
Ja, da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet har nå behov for å tilsette en fagansvarlig for fiskehelse og er på jakt etter deg som er engasjert i og opptatt av dette fagområdet.

Fagansvarlig fiskehelse

Stillingen er plassert i seksjon for havbruk, villfisk og velferd, som ligger under avdeling for fiskehelse og fiskevelferd. Seksjonen jobber med kunnskapsstøtte til myndighetene, samfunnskontakt og forskningsprosjekter, og har i dag 8 ansatte fordelt i Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Oslo. Seksjonen er preget av selvstendige ansatte med egne ansvarsområder, og vi har et godt arbeidsmiljø med en uformell omgangstone.

Veterinærinstituttet i Oslo skal flytte til Ås i løpet av 2020. Arbeidssted for stillingen er primært Ås, men andre steder hvor Veterinærinstituttet har kontorer (Bergen, Trondheim eller Harstad) kan også være aktuelt.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Du vil inngå i seksjonens gruppe av fagansvarlige hvor en av oppgavene er å ha nær kontakt med næringsaktører og forvaltning. Den som ansettes vil i utgangspunktet jobbe innen hele seksjonens ansvarsområde, avhengig av personlige kvalifikasjoner og seksjonens behov. Endringer i arbeidsområde kan komme som følge av instituttets behov til enhver tid. De fagansvarlige er sentrale i koordinering og utarbeidelse av Veterinærinstituttets kunnskapsstøtte innen fiskehelse og fiskevelferd til Mattilsynet og departementet, og de bidra aktivt i instituttets beredskapsarbeid.  De fagansvarlige har også en sentral rolle i samordning av faglige aktiviteter ved instituttet og gir strategiske innspill til ledelsen.

En viktig oppgave er å tilgjengeliggjøre faglig informasjon via forskjellige kanaler som nettsider, populærvitenskapelige artikler, kronikker og vitenskapelige publikasjoner, samt delta med faglig innspill på nasjonale og internasjonale møter. Det forventes at du tar initiativ til og deltar i forsknings – og oppdragsvirksomhet på instituttet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Stillingen krever høyere biologisk utdannelse innen avdelingens arbeidsområder, minimum på masternivå. Vi ønsker gjerne veterinær eller fiskehelsebiolog med doktorgrad, men annen relevant biologisk utdannelse vil absolutt bli vurdert. Du bør ha erfaring fra enten næringsliv, forskning eller forvaltning relevant for seksjonens ansvarsområder, og lengre erfaring fra flere områder vil være en fordel. Sertifikat for personbil er en fordel.

Personlige egenskaper

  • du er imøtekommende og serviceinnstilt
  • du liker å formidle kunnskap i ulike fora og medier
  • du er samarbeidende og inkluderende
  • du er initiativrik og nytenkende
  • du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk
  • du har et godt kontaktnett som er relevant for stillingen 

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

  • en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver 
  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108-1110, avhengig av kvalifikasjoner. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Eirik Biering.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Fisheries, Other