Faglærer i Naturbruk - Veksling LOSA, vikariat

Om stillingen og arbeidsoppgaver
Det er ledig 100% vikariat som faglærer for Naturbruk Vg1. Stillingen er i hovedsak tilknyttet undervisning i Veksling LOSA, men det vil også
kunne bli tillagt arbeidsoppgaver på andre avdelinger ut fra kompetanse og arbeidserfaring.


Om stillingen:
Veksling LOSA, før kjent som bare LOSA, er en modell hvor opplæringen foregår i samarbeid med arbeidslivet. Undervisningen foregår i
hovedsak over lyd-bilde, i sann tid. Elevene får sin opplæring vekselsvis mellom skolen og ute i bedrifter. De er fire dager i praksis annen hver
uke. En viktig del av jobben, i tillegg til undervisning, er å følge opp elevene i praksis og å samarbeide med bedriftene.


Kvalifikasjonskrav
Godkjent kompetanse for å undervise i videregående skole. Søkere med fagbrev og bred kompetanse innen fiskeri eller havbruk oppfordres
også til å søke. Ansettelse blir da bli på vilkår, jf. Opplæringslovens § 10-6a.

 • Erfaring fra fiskeri/akvakultur, naturbasert eller annen relevant praksis innen naturbasert virksomhet.
 • Faglig kompetanse innen fiskeri og/eller havbruk.


Personlige egenskaper
Vi søker en engasjert, faglig dyktig og utviklingsorientert lærer som:

 • Har evnen til å bygge relasjoner og kommunisere godt med ungdommer
 • Har evne til å utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Har god kjennskap til bruk av IKT.
 • Er fleksibel og tar initiativ.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Dekning av flytteutgifter
 • Lønn etter avtale

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil
kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 for en familie på fire. Se også www.finnmarkogtroms.no

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger
Søknadsfrist: 30. september 2020.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.
Helseattest for sjømenn må fremlegges.


Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Studierektor LOSA Finnmark Ole Håvard Olsen tlf. 99369874.
E-post: Ole.Haavard.Olsen@tffk.no eller assisterende rektor Geir Stian Høyen tlf.
907 56 271.
E-post: geir.stian.hoyen@ftfk.no


Similar searches: Education, Norway