Akvakultur

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgåvene vil dekke heile fagfeltet innen akvakultur. Du vil reise ut til oppdrettsanlegg for å gjere inspeksjonar/revisjonar og prøveuttak. Du får oppgåver med å handtere sjukdomsutbrot, gjere utgreiingar og sakshandsaming.
 • Du driver også med førebygging, opplysning og rettleiing overfor bedrifter.
 • Andre oppgåver kan vere aktuelt ved behov.  
Kvalifikasjoner
 • Du er fiskehelsebiolog eller veterinær med norsk autorisasjon.
 • Du har gjerne relevant arbeidserfaring, for eksempel frå havbruksnæringa eller offentlig forvaltning. Nyutdanna er også velkomen til å søke. 
 • Du snakkar og skriv flytande norsk.
 • Du har førarkort i klasse B.  
Personlige egenskaper
 • Du er lojal og har god forståing for tilsynsrolla.
 • Du har evne til å lytte, rådføre deg med andre og kommunisere proaktivt.  
 • Du er løysingsorientert og kan prioritere arbeidsoppgåver som gjer at du både kan arbeide effektivt og sjølvstendig.
 • Du kommuniserer klart og tydelig, og bruker fagkunnskapen din på ein relevant og konkret måte.  
 • Du er fleksibel, trives med å arbeide i team og samarbeider godt med arbeidskollegaer.
Vi tilbyr
 • Eit meiningsfylt arbeid for deg som er opptatt av fiskehelse.
 • Eit tverrfagleg og støttande arbeidsmiljø, kor det er låg terskel og høgt under taket.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Stillinga er løna i st.kode 1498, førsteinspektør p.t. kr. 500.000 - 590.000 per år. For særskilt kvalifiserte søkjarar med lang relevant praksis, kan stilling som seniorinspektør, kode 1499 og høgare løn bli vurdert.
 • Gunstige pensjons- og lånevilkår i Statens Pensjonskasse. Frå løna vert det trekt 2 % innskot til Pensjonskassen.
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidater til å søkje jobb i Mattilsynet uavhengig av alder, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

 • Ver venleg å opppgje referanser i søknaden.  
 • Vi ber om at du lastar inn vitnemål og attestar som vedlegg.

Similar searches: Aquaculture, Norway