Flere spennende stillinger i firma i vekst

Innomar AS er nå klar for ytterligere satsning og har behov for å styrke teamet med flere nøkkelroller.

Innomar AS er et teknologiselskap med fokus på marine industrier som fiskeri og akvakultur. Vårt hovedmål er å forbedre eksisterende teknologi for å oppnå bedre ressursutnyttelse og gjøre fiskeri bærekraftig. Teamet i Innomar er erfarne grundere med driv for å løse utfordringer med havet og utvikle løsninger som er lønnsomme og bærekraftige. Selskapet har blitt tilkjent både prosjekt kapital og egenkapital fra EU - EIC akselerator - Horizon2020 Green Deal. Innomar har et utstrakt samarbeid med forskningsmiljøer, yrkesfiskere og kommersielle prosjektpartnere i flere utviklingsprosjekter som blant annet har ført til utvikling av patenterte fisketeiner og tilpasset sensorteknologi som skal skape verdier og miljøgevinst.

Ved å bli med på laget i Innomar får du en unik mulighet til å være med å bygge opp et innovativt teknologiselskap som jobber med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. I denne omgang skal Innomar tilsette økonomi- og regnskapsansvarlig, Chief Technology Officer samt Software Developer.


Les mer om stillingene her

Les mer om Innomar AS her


Similar searches: Aquaculture, Norway, Fisheries