Midlertidig direktør for Fiskeridirektoratet

Det er ledig en midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet med snarlig tiltredelse og med varighet i ca. ett år fra nå, idet direktoratets ny-utnevnte direktør ikke vil kunne tiltre foreløpig. Vi søker i den forbindelse etter en leder som har god kjennskap til Fiskeridirektoratets arbeid.

Vi ser etter en person som motiveres av Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag, og som vil videreutvikle et solid faglig miljø og en organisasjon som utfordrer og får respekt. God samfunnsforståelse og interesse for næringslivet langs kysten er en forutsetning.

Den midlertidige stillingen som fiskeridirektør vil innebære samarbeid med andre myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner og med næringene. Aktuelle kandidater har velutviklet evne til samhandling og dialog, og vil evne å etablere et positivt og profesjonelt samarbeid som styrker tilliten til den norske fiskeri- og havbruksforvaltningen. Du må trives i en fremtredende offentlig rolle.

Vi ser etter deg som har god rolleforståelse, kunnskap om statlig styring og innsikt i politiske beslutningsprosesser. Vi søker etter en person med høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller interesseorganisasjoner.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Annet
Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og alle kvalifiserte oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Vidar Landmark i Nærings- og fiskeridepartementet, mob. 928 11 999.

Søknadsfrist 20. oktober 2020.


Similar searches: Norway, Fisheries, Management