QHSE Manager

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

QHSE Manager skal lede våre flinke medarbeidere i kvalitetsavdelingen samt ha det overordnede ansvaret for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i Scanbio. Kvalitet og HMS er satsningsområder i Scanbio og du får ansvaret for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre god kunnskap og gjennomføring i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kvalitetssikring av all prosessering av råvarer og at ferdigvarer leveres iht til våre kontraktsmessige forpliktelser er et annet viktig ansvarsområde. Du har god kommunikasjon og tilstedeværelse i fabrikker, og bidrar til systematisk arbeid sammen med ledelsen og de ansatte. Vi søker deg som har god faglig bakgrunn innen både kvalitet og helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Hos oss får du være med på en svært spennende utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet fagansvar for kvalitetssystemet
 • Utvikle og iverksette systemer og rutiner i praksis
 • Analysere og følge opp utviklingen av resultater og avvik
 • Bidra til å sette ambisiøse mål for selskapets utvikling på området
 • Personalansvar og budsjettansvar for ansatte ved laboratorium

Kompetanse

 • Relevant høyskoleutdannelse (for eksempel næringsmiddel, biologi, farmasi etc.)
 • Praktisk erfaring innenfor kvalitetsledelse og/eller HMS-ledelse
 • Erfaring prosessindustri er en fordel
 • Kjennskap til lovverk, forskrifter og krav innen HMS
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tydelig og klar
 • Relasjonell og utadvendt

Arbeidssted er Scanbio Bjugn, evt. kan kontor i Trondheim vurderes. Du rapporter til COO (Chief Operations Officer) og inngår i hans ledergruppe.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Scanbio Marine Group AS ved COO Glenn Andersen, tlf. 928 77 300.

Søknadsfrist: Snarest


Similar searches: Aquaculture, Norway, Fisheries, Management