Fleet Manager

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

Som Fleet Manager får du ansvaret for å utvikle og forvalte vår flåte som i dag består av seks spesialskip. Skipsflåten vår er strategisk viktig og du skal sikre at investeringer og drift optimaliseres i samspill med vårt mannskap, våre fabrikker og eksterne samarbeidspartnere. Selve skipsforvaltningen er outsourcet til Ulvan Rederi AS, så vi er avhengig av at du har god bestiller kompetanse. Du har maritim kompetanse, erfaring fra forvaltning og drift av båter og utstyr, gjerne i kombinasjon med logistikkerfaring og ledelse av prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for skipsflåten, herunder fornyelse, plan og forvaltning
 • Optimalisere drift av flåter sammen med tankpark for inngående og utgående varer
 • Personal- og budsjettansvar
 • Utvikle og iverksette systemer og rutiner i praksis
 • Analysere og følge opp utviklingen av resultater og avvik
 • QA, HMS og råvarekontroll
 • Bidra til å sette ambisiøse mål for selskapets utvikling på området

Kompetanse

 • Relevant utdannelse
 • Maritim erfaring og forståelse
 • Logistikk og driftskompetanse
 • Kjennskap til lovverk, forskrifter og krav
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tydelig og klar
 • Relasjonell og utadvendt

Arbeidsted er Trondheim, du rapporter til COO (Chief Operations Officer) og inngår i hans ledergruppe.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Scanbio Marine Group AS ved COO Glenn Andersen, tlf. 928 77 300.

Søknadsfrist: Snarest


Similar searches: Aquaculture, Norway, Fisheries, Management