Skagen Salmon søker produksjonsleder til RAS-anlegg

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.
Skagen Salmon søker en erfaren produksjonsleder til utvikling, ledelse og drift av våres nye produksjonsanlegg i Skagen.
 
Om virksomheten                      
Skagen Salmon er en nystartet virksomhet, som er grunnlagt av en gruppe solide investorer, som alle har arbeidet med og investere i RAS-teknologien gjennom en årrekke – herunder som aktive investorer i andre danske RAS anlegg.
Vi er per d.d i gang med å bygge et avansert landbasert RAS-anlegg i Skagen. Produksjonen begynner i april 2021, og ved siden av smolt-produksjonen vil On Grow-avsnittene bli ferdigbygget, så de første laksene er klar til markedet i sensommeren 2023. Produksjonen er planlagt til 3.300 tonn markedsklar laks per år.
 
Om stillingen                        
Vi er nå gått i gang med å bygge opp driftsorganisasjonen i Skagen Salmon og søker derfor en erfaren produksjonsleder, som kan delta i utvikling og planleging av produksjonen samt senere inngå i en lederrolle i virksomheten.
I starten vil ditt ansvarsområde være smolt-produksjonen. Avhengig av din kompetanse og dine kvaliteter kan stillingen utvides til og omfatte hele produksjonen – fra egg til markedsklare laks.
Du får en unik mulighet til å ansette ditt eget produksjonsteam og prege det helt fra starten.
 
Din profil og arbeidserfaring            
  • Du har betydelig erfaring fra produksjon av laks i RAS-miljø –fra daglig produksjonsplanlegging av drift og til velfungerende ledelse av dine medarbeidere.
  • Du har en god omgangstone, er pålitelig og engasjert og har en positiv smitte effekt på dine omgivelser.
  • Du er strukturert i ditt arbeid og holder  orden og ryddighet.
  • Du er ansvarsfull, selvdreven og selvgående i ditt arbeidet.
  • Du er god på å motiver, du er engasjerende , og du respekterer, lytter og sparrer med ditt produksjonsteam.
  • Du ønsker å bidra aktivt til den videre utviklingen av selskapet og vårt konsept, som har stort fokus på kvalitet, miljø og bæredyktighet.
Du vil inngå i et team av engasjerte medarbeidere, som har bred erfaring fra mange års arbeid med oppbygging av drift av RAS-anlegg.
Vi forventer, at du vil bosette deg i nærområdet omkring det nybygde anlegget i Skagen. Skagen er en av Danmarks største fiskerihavner, og byen ligger i et meget attraktivt område omgitt av en enestående natur. Skagen Salmon samarbeider med organisasjonen ”Move North” om blant annet. Partner jobb, flytting og andre praktiske ting omkring bosetting i Frederikshavn Kommune. Se www.movenorth.dk for info og kontaktoplysninger.
Skagen Salmon kan etter behov tilby leiebolig i en periode.
Vi er instilte  på og vente på den rette personen, men forventer å kunne ansette vår nye produksjonsleder innen utgangen av 2020 – og gjerne hurtigst muligt. For ytterligere opplysninger og innsending av søknad, kontakt:
Kontaktperson: Klaus Lukassen               
Mail: klu@skagensalmon.com                               
Telefon: +45 22 10 02 01

Similar searches: Aquaculture, Europe, Management