Regionsjef/Fagsjef

Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til regionale næringspolitiske saker som har relevans for sjømatnæringen, med særlig vekt på havbruk og arealplanfaglig oppfølging fra Stadt til Bindal. Regionsjefen vil i tillegg ha nasjonale fagoppgaver knyttet til oppfølging av villaksforvaltningen og dialogen mellom havbruksnæringen og villaksmiljøene. Som regionsjef er du Sjømat Norges representant i regionen i kontakten med regionale politikere og forvaltning, oppfølging av medlemsbedrifter og i arbeidet med sjømatnæringens rammevilkår.

Vi ser etter deg som kan sikre dialog og samhandling og som kan arbeide selvstendig i skjæringspunktet mellom næringsutvikling, politikk og samfunnsliv. Du bør ha god innsikt i og interesse for sjømatnæringen og ha et bredt kontaktnett i regionen. En forståelse for hvordan næringen forvaltes og reguleres er en fordel.

Stillingen er fast. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad merket “regionsjef/fagsjef” sendes til firmapost@sjomatnorge.no innen 8. januar 2021.

For nærmere informasjon kontakt direktør for havbruk Jon Arne Grøttum (tlf. 920 41 804) eller adm.dir. Geir Ove Ystmark (tlf. 481 27 155).


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management