Motorpasser / Styrmann

Motorpasser
Vi søker motorpasser til BB Korsholmen. 
Vaktordning 1:1 med 4 ukers turnus. Tiltredelse snarest.
Lønns- og ansettelsesvilkår etter tariff.
Erfaring fra brønnbåt vektlegges, men opplæring gis.

Styrmann
Vi søker styrmann til brønnbåt, sertifikat D3, Fiskeskipper B eller høyere.
Vaktordning 1:1 med 4 uker turnus. Tiltredelse etter avtale
Lønns- og arbeidsvilkår i flg. tariff.
Erfaring fra brønnbåt vektlegges.

Spørsmål om stillingen rettes til: Per Henden, tlf. 90530011
Søknad sendes til: Eli Star AS, e-post: per@henden-regn.no


Similar searches: Norway, Maritime stillinger