Daglig leder og Driftsleder

Bli med oss å utvikle Norges største fornybare eksportnæring!

Arctic Cod AS er et nyetablert settefiskanlegg for torsk etablert i Dønna på Helgelandskysten i 2020. Her bygger selskapet nå opp produksjonskapasitet for å kunne levere opptil 6 millioner settefisk av torsk per år fra 2021. Etableringen er basert på langsiktige kontrakter med nye store aktører som har som mål om å kunne skape en stabil og bærekraftig eksportnæring gjennom oppdrett av torsk i sjø. Forutsetningene for dette er nå gode med tilgang på godt avlsmateriale, god kompetanse på settefisk og sjøproduksjon. Markedet er også lovende for torsk spesielt og sjømat generelt. Arctic Cod er lokalisert i et oppdrettsmiljø som produserer storsmolt laks, rognkjeks og noe torsk. Det er også tett tilknytning til forsøks- og forskningssenteret LetSea AS som gjennomfører en rekke forsøk på arten. Arctic Cod tilhører dermed et miljø med betydelig kompetanse og nettverk innen oppdrett. Selskapet er eid av Fishbase Group AS, Norcod AS, Statt Torsk AS og Klo Holding AS. 

I forbindelse med etableringen søker vi motiverte og kvalifiserte ledere som ønsker å være med oss å utvikle denne viktige næringen.

Vi søker etter:
*Daglig leder
med hovedansvar for å drifte og utvikle selskapet i tråd med eiernes forventninger. Her søker vi etter en person som kan vise til ledererfaring og som også har kompetanse med erfaring fra settefisk- og/eller matfiskproduksjon.  
*Driftsleder
med ansvar for daglig drift av settefiskanlegget. Her søker vi personer med kompetanse innen biologisk produksjon helst med erfaring fra settefiskproduksjon av torsk fra tidligere.
Vi kan tilby interessante stillinger i et ungt og ekspansivt miljø på Helgelandskysten. 
Om disse stillingene ikke «treffer» helt og du har bakgrunn innen prosess, matvareproduksjon, oppdrett, forskning og utvikling, eller biologi, send oss gjerne en åpen søknad.

Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte:
Per Kristian Nordøy | mobil: 907 81 366 | e-post: per@ecomarin.com 

Søknad med CV registreres på Finn.no Finnkode: 199651623
Søknadsfrist er 14. desember 2020


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management