Senior Project Manager

Vi søker ambisiøs Senior Project Manager!

Krüger Kaldnes rigger nå prosjektavdelingen for nye og spennende oppdrag. Som Senior Project Manager vil du inngå i ett kompetent multidisiplint team med ekspertise til å lede oppdrag med bygging av landbaserte oppdrettsanlegg i Norge og andre deler i verden. Stillingen rapporterer til Project Director. Prosjektlederavdelingen er en sentral drivkraft i Krüger Kaldnes, vi er nærmeste kontakt for oppdragsgivere, leverandører og ekspertise fra selskapes ulike fagområder. 

Stillingens mandat og ansvarsområder spenner fra tilbudsprosess til sluttført oppdrag med følgende sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • prosjektutvikling og prosjektledelse 
 • lede multidisipline team  
 • budsjett, kostnadskontroll og målstyring
 • fremdrift og kvalitetskontroll
 • HMS og kvalitetskontroll
 • forretningsutvikling
 • oppfølging av kontrakts-standarder
 • oppfølging av kunder og leverandører 
 • forhandlinger, sluttoppgjør og overlevering

For å prestere godt i denne stillingen bør prosjektledelse være kandidatens spesialfelt. Det må påregnes noe reising til våre oppdragsgivere som kompenseres ifølge virksomhetens retningslinjer og vilkår. Vi anslår omtrent 10-20 reisedøgn pr år. For øvrig vil du jobbe ut fra våre trivelige arbeidslokaler ved hovedkontoret på Nordre Fokserød i Sandefjord.  

Formelle kompetansekrav:

 • Bachelor innen relevant fagområde (prosjektledelse, VA, maskin eller prosess)
 • systemkompetanse innen prosjektledelse
 • førerkort klasse b
 • språk; Norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

Formell og dokumenterbar prosjektledererfaring med gode resultat kan erstatte krav til Bachelor. 

Meritterende kunnskap

 • PMP sertifisering kurs, BIM 360, PRINCE 2
 • salg og forretningsutvikling i prosjekt.
 • personalledelse 

Arbeidserfaring:
Vi tror rett kandidat har erfaring innen ett eller flere av følgende områder.

 • bygg, akvakultur, landbasert oppdrett, VA ingeniør, olje/ gass eller tilgrensende fagområder 

Personlige egenskaper:
Krüger Kaldnes er opptatt av godt arbeidsmiljø og personlige egenskaper knyttet til prestasjoner i arbeid. Som kandidat til denne stillingen kjenner du deg igjen i følgende beskrivelse:

Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter som kommer kunde og selskapet til nytte. Du har sterkt positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste. Som leder gir du teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på KPI. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Prosjektetes bunnlinje er altid "top of mind" og du vurderer potensiell risiko, overvåker økonomiske konsekvenser av aktivitetene. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Du snakker med autoritet, overbevisning og presenterer på en klar måte. Du kjenner egne styrker og svakheter og ser altid etter muligheter for å utvikle deg videre. 

Vilkår:

 • fast, 100% stilling som Senior Project Manager
 • konkurransedyktig fastlønn
 • fagkurs og intern opplæring
 • forsikringer og pensjonsordning med gode vilkår
 • diett etter selskapets regulativ og satser

Lær mer om vår virksomhetskultur, verdier og les våre ansattes uttalelser her: https://www.krugerkaldnes.no/en/about-us/careers-kruger-kaldnes

Har du spørsmål om Krüger Kaldnes AS, stillingen eller rekrutteringsprosessen hører vi gjerne fra deg! 

Krüger Kaldnes er opptatt av rettferdig rekruttering og følger etiske normer definert gjennom DNV-GL. Som del av utvelgelse benyttes i tillegg til intervjuer evnetester og personlighetstester. Det gjøres også kontroll av dokumenters ekthet ved anledning. Din anonymitet som kandidat ivaretas og dokumenter lagres i henhold til gjeldende GDPR regler.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management