Regiondirektør

Kan du bli en samlende, effektiv og tydelig Regiondirektør for Mattilsynet?

Det ble i 2019 gjennomført en ekstern gransking av Mattilsynet. Etter det er det satt i gang en gjennomgripende endrings- og utviklingsprosess hvor det også gjøres endringer i toppledergruppen. Hensikten er å få et enda mer målrettet, effektivt, forutsigbart og brukerorientert tilsyn. Kvaliteten i forvaltningen skal opp. Den nye regiondirektøren vil få store muligheter til å være med å forme videreutviklingen av Mattilsynet.

Regiondirektøren rapporterer til Mattilsynets administrerende direktør og sitter i ledergruppen. Til å:

  • lede og gjennomføre utviklingsprosessene i region Sør og Vest
  • bidra i den strategiske toppledergruppen
  • gi råd til administrerende direktør

søker vi etter en erfaren og dyktig leder.

Digitalisering vil være et premiss for mye av arbeidet som skal gjøres. Den nye regiondirektøren må derfor ha betydelig interesse og forståelse for hva som er mulig å få til ved hjelp av teknologi, i tillegg til å arbeide aktivt for å få endringer gjennomført.

Det er viktig for Mattilsynet å ha gode relasjoner og smidig samhandling med tilsynsobjekter, næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og offentlige aktører. Evner til å gjennomføre trygg, forutsigbar og god kommunikasjon, både internt og eksternt – og også når det stormer, er stikkord for suksess. Stor arbeidskapasitet kreves.

Ledererfaring fra store, komplekse virksomheter, og god kjennskap til Mattilsynets samfunnsoppdrag er ønskelig. Kandidater må ha høyere utdanning, gjerne relatert til fagområdene som Mattilsynet arbeider med. Har du ikke jobbet direkte innen disse fagområdene, men er en kvalifisert og utviklingsorientert leder som mener at du har noe å bidra med, er vi likevel interessert i å komme i kontakt med deg.

Den som ansettes må finne mening og la seg inspirere av Mattilsynets samfunnsoppdrag uttrykt gjennom visjonen; "Et samfunn der maten er trygg og at dyra har det godt".

Kontorsted er primært Sandnes, men den som ansettes må regne med jevnlig besøk og arbeid ved alle kontorene i regionen.

Mattilsynet er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV.

Er du interessert kan du i fortrolighet ta kontakt med rådgiver Stig-Rune Reese i A`HEAD.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren


Similar searches: Executive Positions, Norway, Management, Regulatory