Viking Aqua søker CTO

Viking Aqua, tidligere Sande Aqua, har konsesjon for 33 000 tonn biomasse årlig, derav 5 600 tonn smolt. Selskapet skal bygge verdens mest teknologiske og miljøvennlige landbaserte oppdrettsselskap for laks. Selskapets anlegg på 200 mål vil være lokalisert i Skipavika Næringspark, Gulen kommune. Byggestart blir høsten 2021, og vil inkludere både settefiskanlegg, kontorer og del 1 av påvekstseksjon.
Dette blir en av verdens største anlegg med full påvekst på land, og blir bygget som et resirkuleringsanlegg (RAS) med over 99% resirkuleringsgrad.

Viking Aqua er solid finansiert, og planlegger for børsnotering i løpet av 2021.
Selskapet satser bevisst på å være tett på relevante innovasjonsmiljøer i Bergen, både fiskefaglige og teknologiske miljøer. Anlegget i Gulen skal oppfylle morgendagens krav til effektiv og bærekraftig drift. Dette betyr at også at selve anlegget skal bygges med vekt på automatiserte og bærekraftige løsninger.

Selskapet er i dag et lite men raskt voksende innovativt og visjonært team, som søker kompetente og likesinnede kollegaer som ønsker å være med på å bygge fremtidens oppdrettsanlegg. Pr. nå er det 5 ansatte, og 5 nye stillinger er i prosess for rekruttering. Selskapet vil fortsette å vokse gjennom byggefasen og ikke minst når anlegget kommer i operativ drift i 2022.


Vi søker selskapets digitaliseringsdirektør. Vedkommende vil også bli leder for Viking Lab, et viktig instrument for å posisjonere anlegget til et «state of the art»-anlegg i bransjen.
Viking Aqua sitt anlegg i Gulen skal bli et anlegg som tar det automatiserte og det digitale til en ny epoke i landbasert oppdrett. Med robot-teknologi, AI, digital overvåking, big data og avansert sensorikk som en sentral del av den daglige driften, trenger man førstehånds IT-kompetanse for å utvikle og sikre driften ved anlegget. Viking Lab blir vårt innovasjonssenter der vi sammen med ledende forsknings- og kompetanse-miljøer, start-ups og andre spennende aktører vil skape fremtidens oppdrettsanlegg.

I fase 1 skal denne ledende rollen bygge vår arkitektur, infrastruktur og vår IT- plattform, men også sørge for organisasjonsutvikling der innovasjon og digitalisering blir helt sentrale drivere. Dette skal gjøres gjennom tett samarbeid med ulike ledende teknologileverandører som bidrar med sin kompetanse til anlegget er i ordinær drift. Grundighet, praktisk tilnærming og høy gjennomføringsevne vil være nødvendig for å få samkjørt de ulike systemene og løsningene.

Ansvar:

 • Kartlegge og adoptere løsninger som oppfyller selskapets teknologiske mål
 • Valg av leverandører og plattformer for de teknologiske løsningene ved anlegget
 • Oppfølging av den valgte teknologien og leverandører i byggeperioden
 • Bygge en kompetent intern organisasjon tilpasset oppgaver og løpende utvikling
 • Ansvar for oppstart, innkjøring og feilretting sammen med leverandørene
 • Ansvar for daglig drift og vedlikehold, i tett samarbeid med teknisk sjef og direktør for fiskehelse
 • Opplæring og instruksjon av driftspersonell ved anlegget
 • Drive den digitale utviklingen i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, interne rutiner, samt beslutninger tatt i ledergruppen
 • Kontraktsforhandlinger
 • Forstå rammebetingelser og myndighetskrav
 • Sikre et godt samarbeid med samarbeidspartnere og andre stakeholdere
 • Utvikle kompetanse, dele på tvers og stimulere til utvikling av Viking Aqua  som organisasjon
 • Ta i bruk ny teknologi i alle relevante sammenhenger
 • Sørge for at alle valgte løsninger er miljømessig bærekraftige
 • Oppfølging av pågående prosjekter i forhold til fremdrift, kvalitet og økonomi


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teknisk kompetanse, med utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring med både IT infrastruktur, software utvikling som feks bygging av komplekse plattformer
 • Du bør ha kjennskap til IoT, sensor-teknologi og data science
 • Du har ledererfaring, og god økonomiforståelse
 • Det er en fordel om du kjenner til blockchain, og har erfaring fra seafood/maritim sektor
 • Dersom du har innkjøpskompetanse innen software, cloud, data science og erfaring fra management consulting, er dette positivt
 • Du bør ha akseptabel framstillingsevne på både norsk og engelskDette er en stilling som gir svært gode muligheter for å sette fotavtrykk, både for selskapet og på det personlige plan. Selskapet har ambisjoner om å bli verdensledende, og er bærekraftig og fremtidsrettet. Viking Aqua skal være i sentrum for verdens ledende kompetansesenter for landbasert oppdrett. De skal skape verdier gjennom kunnskap innen teknologi, forskning, bærekraftige løsninger, fiskevelferd og gode partnerskap med kompetente miljøer. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og er medlem av selskapets ledergruppe. Arbeidssted er Bergen, ved selskapets kontor i Media City Bergen. Reisevirksomhet til Skiparvika i Gulen må påregnes i tråd med anleggets utvikling.
 
Synes du dette virker interessant? Ta gjerne kontakt med Bønes Virik ved Andreas De Lange, 900 93 829, eller Atle Bønes, 928 89 420, eller send inn din søknad med CV. Søknadsfrist er søndag 7. mars 2021. Henvendelser kan innledningsvis om ønskelig behandles fortrolig overfor oppdragsgiver.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management