Skipper / styrmann / fabrikksjef

Fartøy: Hunter
Avreise: 12 mars
Garanti lønn
Mulighet for fast ansettelse

Selskap Havøy Kystfiske As
Søknad sendes på mail Office@havkyst.no
Tlf: 98674034


Similar searches: Norway, Fisheries