Direktør regelverk og kontroll

Mattilsynet er i endring og rekrutterer nå ny toppledergruppe til Mattilsynets hovedkontor som sammen med administrerende direktør, regiondirektørene og hele organisasjonen skal sikre at vi fremover leverer enda bedre på vårt verdifulle samfunnsoppdrag. Målet er å bli mer brukerorientert ved å tilby bedre og flere digitale tjenester, ha bedre dialog med næringene samt ha en mer målrettet og effektiv kontroll. Vår visjon er «et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Som ny leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover.

Avdeling for regelverk og kontroll er nyetablert og samler Mattilsynets naturfaglige kompetanse i én avdeling. Direktøren skal lede arbeidet med å etablere en mer helhetlig struktur og felles standarder innen regelverksutvikling, regelverksforståelse, veiledning og kontroll. Avdelingen består av om lag 100 ansatte, fordelt på seks seksjoner: planter og innsatsvarer, fiskehelse og fiskevelferd, dyrehelse, dyrevelferd, biologisk mattrygghet og kjemisk mattrygghet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ha et strategisk og langsiktig perspektiv i påvirkningen og implementering av internasjonalt regelverk, samt i utviklingen og implementeringen av nasjonalt regelverk
 • sikre at regelverksutvikling, veiledning og kontroll blir sett i sammenheng
 • sørge for tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene ved hovedkontoret og i samspill med de fem regionene
 • videreutvikle en proaktiv og god dialog med næringen
 • overordnet ansvar for å utvikle og forbedre Mattilsynets kontrollfunksjon
 • styrke og videreutvikle intern og ekstern regelverksforståelse og veiledning
 • tilrettelegge for et dynamisk miljø for kontinuerlig faglig utvikling

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis veterinær
 • har solid faglig kompetanse innen Mattilsynets forvaltningsområder
 • erfaring med nasjonal og internasjonal regelverksutvikling innen relevante fagområder er en fordel - må evne å se hele verdikjeden fra regelverksutvikling, veiledning og gjennomføring av offentlig kontroll på en strategisk og helhetlig måte
 • har god rolleforståelse - må kunne utvise god forståelse for Mattilsynets rolle som både direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans
 • har ledererfaring og kan vise til gode resultater
 • må kunne lede mange erfarne og dyktige ansatte, som kan gis mye ansvar innenfor klare rammer
 • gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • er en handlekraftig leder, tar initiativ og driver prosesser fremover
 • har en tillitsbasert lederstil - er god til å involvere og delegere og oppnår resultater gjennom andre
 • skaper gode relasjoner og nettverk, samhandler lett med andre internt og eksternt
 • er strategisk og tenker langsiktig – trigges av å realisere organisatoriske mål
 • fokuserer på brukerbehov
 • er fleksibel og utviklingsorientert, står godt i endring
 • har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av seg selv og organisasjonen

 

Vi tilbyr muligheten til å:

 • inneha en sentral lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus
 • bli del av en nyetablert ledergruppe
 • være med i startfasen på en spennende endringsreise der man som leder har stor påvirkningskraft på videre utvikling
 • være med å bygge opp egen avdeling
 • lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

Arbeidssted vil være ved ett av Mattilsynets kontorer der hovedkontoret er til stede (Oslo, Brumunddal, Bergen, Sandnes, Sortland). Det må påregnes arbeide i Oslo et par dager i uka.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Freja Landewall i ISCO Group, tlf. 22068700. 

CV og søknad registreres snarest mulig og innen 30. mars.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.


Similar searches: Executive Positions, Norway, Management, Other