Driftsleder, Avd. Senja

Save
You need to sign in or
create an account to save a job.

SalMar Settefisk søker:
DRIFTSLEDER, AVD. SENJA

SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks. Vi er integrert i hele verdikjeden fra stamfiskproduksjon til foredlet produkt og salg. Konsernet omsatte i 2020 for ca. 12,9 milliarder kroner og har ca. 1700 ansatte. SalMar har aktivitet i Midt- og Nord-Norge, salgskontorer i Asia og datterselskap på Island. Konsernets hovedkontor er plassert på Frøya i Trøndelag.

Er du en av våre 2 driftsledere ved våre settefiskanlegg på Senja? Ønsker du å være med et vinnerlag, og å være med å lede våre team? Har du lyst til å jobbe i et miljø der alle er lidenskapelig opptatt av å produsere den beste smolten?
Vi har topp moderne RAS settefiskanlegg som trenger nettopp deg. Har du gode lederegenskaper, god biologisk kunnskap og god evne til å samarbeide? Vi søker driftsledere til våre splitter nye, topp moderne RAS anlegg på Senja. Vi trenger de beste folka til å lage den beste smolten.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Personalansvar og herunder HMS
 • Du har oversikt over detaljene – i ditt anlegg– hele tiden
 • Sørge for optimal fôring – en mett og frisk fisk
 • Tilrettelegge for at medarbeidere får gjennomført jobben og et godt teamarbeid
 • Sørge for løpende kontroll på logistikk– herunder biomasse- og snittvekt-utvikling
 • Ansvarlig for alle små og store arbeidsoperasjoner på sitt anlegg
 • Sørge for løpende kontroll på helsesituasjonen
 • Varsle produksjonsleder hvis det er grupper som ikke tilfredsstiller kvalitetskriterier
 • Sørge for at man jobber med kontinuerlig forbedring på sitt anlegg
 • Bidra til å etablere, forankre og effektuere gjøremål og målsetninger
 • Ansvarlig for at medarbeidere gjennomfører nødvendig opplæring
 • Sørge for å kommentere anleggets KPI’er og identifisere tiltak der det er nødvendig – i samarbeid med ansatte og produksjonsleder
 • Gjennomføre månedsplanmøter
 • Utarbeide biologisk budsjett for sitt anlegg og sørge for god budsjettoppfølging. Bidra til utarbeidelse av økonomisk budsjett
 • Sørge for at gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, prosedyrer og instrukser følges på eget anlegg

KVALIFIKASJONER

 • Vi søker en positiv og pålitelig person med gode lederegenskaper og biologisk kunnskap innen settefiskproduksjon. Høyere, relevant, utdanning er en fordel
 • Produksjonserfaring fra settefiskproduksjon
 • Gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Evne til å se løsninger som bidrar til etterleve SalMar sitt uttalte mål om å produsere laks på laksens betingelser, «Passion for Salmon»

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Strukturert
 • Selvgående
 • Initiativrik
 • Ansvarsfull
 • Positiv
 • Fleksibel
 • Tåler stress
 • Analytisk
 • Evne til å kommunisere
 • God samarbeidsevne

VI TILBYR

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet bransje
 • Opplæring og etterutdanningsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: SalMar Settefisk avd. Senja, Gjøvika
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 01.05.2021
Søknad med CV sendes HR@salmar.no og merkes med «Driftsleder SalMar Settefisk AS avd. Senja» i emnefeltet.
Spørsmål om stillingen
For mer informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med
Stian Iversen, e- post: stian.iversen@salmar.no, tlf: 951 19 174.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management