Daglig leder

Vil du være med å utvikle en spennende og bærekraftig næring?

OK Marine søker en fremoverlent og inspirerende daglig leder som skal bidra til selskapets videre vekst og utvikling innenfor leveranse av kvalitetsutstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Den daglige lederen skal være med å videreutvikle en kompetent organisasjon som har lykkes med vekst gjennom utvikling av nye produkter og markeder.

Vår nye daglige leder jobber selvstendig, men er i stand til å sette sammen gode team som samarbeider for å nå ambisiøse mål. Du skal legge til rette for utvikling av offensive salgsstrategier i samråd med selskapets ansatte og styre.

Den rette kandidaten er analytisk, har et strategisk blikk og god forretningsforståelse. Du setter retning, skaper resultater og evner å operasjonalisere strategier. Du trives i lederrollen og bygger gode relasjoner, både internt og eksternt, noe som også innebærer tett kontakt med marked og kunder. Det er fordel med erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen, men ikke et krav. Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. Arbeidstedet kan være ved OK Marines kontorer i Kristiansand, på Lepsøy utenfor Bergen eller ved Egersund Group sitt kontor i Egersund.

Eventuelle spørsmål om rollen kan rettes til Visindi ved Dag Vevatne, tlf. 916 56 111 eller Sander Brimsøe Thomassen, tlf. 934 81 901. 
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 09. mai 2021. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.


Similar searches: Aquaculture, Norway, Fisheries, Management