Daglig leder

Daglig leder i SalmoSea er ansvarlig for å videreutvikle organisasjonen og optimalisere selskapets virksomhet. Du vil være en pådriver for å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å realisere selskapets mål og strategi, og ha ansvar for å levere enestående resultater og sikre optimal drift. Stillingen rapporterer til styret. 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Daglig ledelse og drift av fabrikken
 • Kontinuerlig forbedring av SalmoSea og at bedriften til enhver tid har medarbeidere som er i stand til å iverksette selskapets mål og strategier
 • Kontinuerlig følge opp og vurdere målsettinger
 • Daglig leder skal arbeide aktivt for utvikling av de menneskelige ressurser, sikre rasjonelle rutiner, teknologisk - og konkurransemessig tilpassing
 • Bygge selskapets organisasjonskultur og omdømme i samarbeid med medarbeiderne og styret
 • Økonomiforvaltning, utarbeidelse av budsjettforslag og ressursplaner for selskapet
 • Implementering, styring og rapportering av HMS retningslinjer
 • Ansvarlig for at driften til enhver tid skjer i samsvar med selskapets kvalitetssystemer og eksterne kvalitetsstandarder
 • Kommunikasjon og kontakt med lokale og offentlige myndigheter tilknyttet driften av selskapet


For å lykkes i stillingen er det viktig at du har utstrakt erfaring fra lignende produksjonsvirksomhet. Fullført formell utdannelse innen næringsmiddelindustri vil være en fordel. Om du i tillegg har høyere utdanning innen fag som økonomi/ledelse/prosessfag anses det som en styrke. Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdannelse. Du har ledererfaring og innehar en praktisk og teoretisk forståelse av hvordan drive fabrikk. For denne stillingen er det et absolutt krav å mestre et skandinavisk språk i tillegg til engelsk skriftlig og muntlig. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å få folk med seg er essensielt for å lykkes. Du bor i/ ønsker å bosette deg i Rørvik.


Du liker å ha ledelsen, leder og styrer andre og holder teamet fokusert på målene som er satt. Du opplever det som enkelt å overtale andre mennesker, påvirker andre og oppnår deres støtte. Du er komfortabel under presentasjoner og i formelle sammenhenger. Som Daglig Leder anlegger du et bredt perspektiv, er klar over og vurderer de langsiktige konsekvensene av hendelser, planer og aktiviteter til SalmoSea. Du har en svært pragmatisk og målorientert tilnærmingsmåte, fokuserer på å oppnå resultater og løser problemer raskt og effektivt. I næringsmiddelindustri er det essensielt å følge prosedyrer, respekterer regler og retningslinjer, noe du trives med. Du sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført og er opptatt av kvalitet
 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tilbyr en sentral stilling i en bærekraftig og fremtidsrettet bransje.
 • Mulighet for å bidra til økt vekst og lønnsomhet i sjømatbransjen.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Similar searches: Aquaculture, Norway, Management