Administrerende direktør

Veterinærinstituttet søker ny toppleder som er opptatt av god helse for dyr, fisk og mennesker, og som kan være med å gjøre samfunnet enda bedre beredt til å takle fremtidige sykdomsutbrudd og pandemier.

Veterinærinstituttet søker en ambisiøs, utviklingsorientert og motiverende leder som kan løfte instituttet gjennom strategiske prioriteringer i takt med instituttets stadig viktigere samfunnsoppdrag. Strategiske mål er knyttet til forbedringsarbeid gjennom kontinuerlig kunnskapsutvikling, effektiv utnyttelse av ressurser, digitalisering, metodeutvikling og styrking av samarbeidsrelasjoner med eksterne aktører. Den nært forestående flyttingen til Ås, vil gi bedre fasiliteter og muligheter for utvikling av fremtidsrettet beredskap, diagnostikk og forskning. Forsknings- og laboratoriefasilitetene på Ås er av de ypperste i verden og setter Veterinærinstituttet i en unik posisjon.

Om stillingen:
Administrerende direktør skal lede arbeidet og organisasjon for å:

  • Fremme og løfte Veterinærinstituttets omdømme, posisjon og rolle i samfunnet
  • Styrke samspillet og relasjonene mellom offentlige myndigheter, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Sikre instituttets videreutvikling gjennom gode strategiske beslutninger og prioriteringer
  • Utvikle organisasjonen og fremme god intern- og lederkultur
  • Arbeide for at Veterinærinstituttet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og kunnskapsinstitusjon
  • Involvere og utvikle medarbeidere gjennom gode prosesser og utviklingsprogram

Vår nye administrerende direktør må ha bred ledererfaring, forstå hva det innebærer å lede høyt kompetente medarbeidere og ha god innsikt i forskningsbaserte aktiviteter. Du må ha god kjennskap til offentlig forvaltning, politiske prosesser og bionæringene, og forståelse for Veterinærinstituttets samfunns- og beredskapsrolle. Du har høyere relevant utdannelse minimum på masternivå.

Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse ytterligere én periode.
Sikkerhetsklarering på nivå «Strengt hemmelig» må innvilges for innstilt kandidat.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet for stillingen, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig i søknaden din.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Visindi ved Siri Skauge (tlf. 900 91 224) eller Magne Amundsen (tlf. 916 56 101). Søknader med CV registreres snarest og innen 23. mai.


Similar searches: Norway, Management, Other