Daglig leder

Vil du være med å utvikle en av våre viktigste næringer, og styrke kyst-Norge?

Vi søker en leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag, og som samhandler godt med både styre, lokallag og medlemmer, myndigheter og andre, for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av fiskerinæringen i Nordland.

Daglig leder vil ha et overordnet ansvar for daglig drift av kontoret og rapporterer til styret. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • Arbeide med et bredt spekter av saker og problemstillinger som vedrører flåteleddet. F.eks. tekniske reguleringer i utøvelsen av de enkelte fiskeriene, ressursbiologiske spørsmål, samt miljø og sikkerhet i fiskeflåten.
  • Dialog og samarbeid med Norges Fiskarlag på nasjonalt nivå, andre fylkesfiskarlag og lokale fiskarlag i Nordland, samt rådgiving og service i medlemsspørsmål.
  • Utadrettet kontakt med offentlig forvaltning og politisk ledelse i saker som vedrører fiskeriene, både på fylkesnivå og nasjonalt. Koordinering og samarbeid med andre aktører i næringen, og kontakt med media.
  • Personal- og resultatansvar for virksomheten i Nordland, inkl. økonomiansvar.
  • Saksbehandling for styret og planlegging og gjennomføring av årsmøtet.

Vi søker:

  • Deg som har høyere utdanning, samt oversikt over og innsikt i fiskerinæringen – gjerne via praktisk erfaring fra bransjen eller forvaltning av fiskeriene.
  • Det er en fordel med erfaring fra utadrettet arbeid, kjennskap til offentlig forvaltning og myndighetskontakt.
  • Som person er du ansvarsfull og selvstendig. Du tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert.
  • Du er målrettet og systematisk, og evner å både se detaljer og ha et  langsiktig og strategisk fokus på vegne av næringen.
  • Du er serviceorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Vi kan tilby en meget interessant og utfordrende stilling i en spennende og fremtidsrettet næring basert på fornybare ressurser. Du vil få stor selvstendighet og innflytelse i arbeidet med gode rammer for en viktig næring i Nordland og Norge. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. En del reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere informasjon ta kontakt med daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen (977 21 607), ass. generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen (930 44 346) eller vår rekrutteringspartner i Essensi AS, Berit Laastad tlf. 971 60 626.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Similar searches: Norway, Fisheries, Management