Seniorforsker/forsker fiskevelferd

Vi søker en seniorforsker/forsker for å styrke vår forskergruppe på temaene produksjonsbiologi og fiskevelferd, med hovedfokus på laks og rensefisk. Vårt team er involvert i en rekke næringsrelevante forskningsprosjekter, i tett samarbeid med aktører i norsk havbruksindustri, for å bidra til videreutvikling av en bærekraftig havbruksnæring. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt på viktige områder som produksjonsoptimalisering, fiskevelferd, miljøbetingelser i åpne/lukkede systemer, lakselus, rensefisk og utvikling av nye arter i oppdrett. Akvaplan-niva har sin egen forskningsstasjon på Kvaløya i Troms. Det er planlagt en stor utbygging av denne som vil gi rom for betydelig eksperimentell aktivitet med fleksible løsninger og miljøkontroll.


Vår nye kollega har erfaring fra havbruksforskning innenfor et eller flere av ovennevnte tema og trives med å jobbe med næringsrettet forskning, ofte i skjæringspunktet biologi/teknologi, men med fisken i fokus. Vi ønsker oss en kollega som kan delta i forskningsgruppens pågående aktiviteter, men som også kan utvikle nye prosjekter på nye forskningsområder og som liker å jobbe tverrfaglig i et dynamisk miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Akkvisisjon og utvikling av forskningsprosjekter
 • Prosjektledelse og gjennomføring av forsøk
 • Analyser og databehandling
 • Rapportskriving og vitenskapelig publisering
 • Formidling
 • En del reiseaktivitet må påregnes


Kvalifikasjoner

 • PhD innen produksjonsbiologi, fiskefysiologi eller fiskehelse
 • God kjennskap til lakseindustrien og dagens problemstillinger innenfor produksjonsbiologi
 • Kunnskap om metode for overvåking av produksjonsmiljø og fiskevelferd, prestasjon og helse er et pluss
 • Erfaring med skriving av forskningssøknader
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra forskningsprosjekter i samarbeid med havbruksnæringen
 • Erfaring med vitenskapelig publisering og formidling

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Initiativrik
 • Liker å jobbe både selvstendig og som del av et team

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons, -forsikring og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Similar searches: Aquaculture, Norway, Research / Analysis