PRODUKSJONSSJEF FERSKVANN

Har du ambisjoner og søker spennende utfordringer? Mowi Sør søker etter en dyktig

PRODUKSJONSSJEF FERSKVANN
til å lede vårt ferskvannsområde i Mowi Sør.  

Vi ser etter en ny produksjonssjef som kan fortsette vårt utviklingsarbeid innen
effektiv og bærekraftig produksjon av smolt til våre sjøanlegg i Mowi Sør. Produksjonssjef
ferskvann har totalansvaret for en balansert tilførsel av kvalitets-smolt til regionens 
matfiskkonsesjoner. Smoltproduksjon gjøres på 6 settefiskanlegg fordelt fra Agder til Nordhordland. Stillingen har en sentral rolle i regionens arbeid med produksjonsplanlegging, fra rogn til ferdig produkt. 


Viktigste ansvarsområder:

 • • Utarbeide mål, strategi og handlingsplaner, og gjennomføre disse
 • • Organisasjonsutvikling
 • • Resultatansvar, økonomisk og biologisk, for smoltproduksjonen i regionen
 • Overordnet personalansvar med ansvar for HMS og medarbeiderutvikling
 • Videreutvikling og optimalisering av våre gjennomstrømnings - og RAS anlegg

Dette ser vi etter:

 • Utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen akvakultur
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra implementering av strategier og utvikling av handlingsplaner
 • Evne til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere
 • God skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Mowi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Arbeid i et miljø med internasjonal kontakt 
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Kontorsted kan diskuteres. Mowi Sør har i dag kontorer bla på Hjelmeland og i Bergen

Stillingen rapporterer til Regionsdirektør og er en del av ledergruppen i regionen. Arbeidssted vil være i regionen og det må påregnes en del reisevirksomhet.
For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt Regionsdirektør Turid Lande Solheim på mobil 913 28 494 eller HR Leder Therese Svendsen på mobil 992 96 414.

Registrer din søknad og CV på www.mowi.no snarest
innen 01.08.21


Similar searches: Aquaculture, Norway, Management, Production