Driftsleder

På vegne av Finnmark Rensefisk, søker vi en Driftsleder med praktisk bakgrunn og erfaring fra akvakultur, fortrinnsvis fra landbasert oppdrett av marin fisk. Det vil være en stor fordel om den nye driftslederen har erfaring fra RAS eller lignende anlegg/ teknologi. Vedkommende vil få ansvar for å lede en stab på 6 personer, samt innleid personell i perioder hvor arbeidsmengden tilsier det. Rensefisk Holding vil være en tett samarbeidspartner, som vil ta hånd om salg og yte teknisk rådgivning.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide planer for produksjon, mål og budsjett. Følge opp og kontinuerlig bearbeide forutsetningene for måloppnåelse
 • Lede, planlegge og koordinere daglig drift/røkting
 • Personalansvar
 • Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon
 • Koordinere leveranse av fisk fra bil og båt
 • Ansvar for HMS, kvalitet- og internkontrollsystemet (IK-Akva), og oppfølging av dette i samarbeid med bedriftens HMS koordinator
 • Implementering av arbeidsprosedyre i samarbeid med HMS-koordinator
 • Sørge for at prosedyrer og arbeidsrutiner er oppdatert til en hver tid
 • Ha kontroll på vanntilførsel og vannkvalitet
 • Vaksinering av fisk
 • Oppfølging og rapportering av produksjonsdata, både til daglig leder og i systemet Fishtalk
 • Være en aktiv pådriver for å utvikle anlegget

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev i akvakultur
 • Fortrinnsvis Bachelor/Mastergrad, men ingen betingelse. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Interesse for oppdrett av marine arter er sentralt
 • Førerkort
 • Må kunne kommunisere på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Positiv
 • Motivator

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i et firma i vekst
 • Spennende arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsordninger
 • Bonusordning

Ta kontakt med Q10-personell AS for mer informasjon om stillingen.

Q10-personell ble etablert i 2013, og vi har kontor i Stavanger og på Bryne. Våre medarbeidere har lang erfaring fra personellbransjen. Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd og gode prosesser gjennom personlige relasjoner og tett oppfølging.

Vi vil hjelpe deg som arbeidstaker videre i yrkeslivet og bidra til at kunden når målene sine.

Våre konsulenter spiller på lag med både kunde og arbeidstaker. Vi bidrar til å få på plass prosesser, lytter og gir innspill.

Q10 skal være en pådriver for sikkert arbeid.
Q10 = Quality = Kvalitet

Kontaktpersoner Q10:
Eirik Skjæveland
Telefon: 958 00894
Pål Madsen
Telefon: 917 57 161


Similar searches: Aquaculture, Norway