Vil du jobbe med akvakultur ved vårt kontor på Storslett?

Havbruksnæringen i Norge er i stadig vekst og utvikling, og Nord-Norge har en svært sentral plass i denne utviklingen. 

Mattilsynet, Region Nord har 5 avdelinger. Avdeling Troms og Svalbard dekker Troms fylke, med unntak av Sør-Troms. Avdelingen har også ansvar for tilsyn på Svalbard. Avdelingen har ca 40 medarbeidere, med kontorsteder på Finnsnes, i Tromsø og på Storslett. Vi har nå ledig 1 fast stilling ved kontorsted Storslett for deg med god kompetanse innen akvakultur.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene i stillingen vil være tilsyn og tilsynsrelaterte oppgaver innen fiskehelse og fiskevelferd. Dette innebærer inspeksjoner av akvakulturanlegg, uttak av prøver, håndtering av sykdomsutbrudd, utredning av sykdomsutbrudd, utredning av lokalitetssøknader og saksbehandling innenfor området med mer. Andre oppgaver innen Mattilsynets forvaltningsområde kan bli tillagt stillingen ut fra regionens samlede behov, beredskapsmessige vurderinger og prioriteringer.
 • Arbeidet er i dag organisert i lokale fagteam som planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidet innen akvakulturområdet er i stadig utvikling mot mer regionalt samarbeid og arbeid på tvers av avdelingsgrensene.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss? Se glimt fra arbeidshverdagen til noen av våre medarbeidere på Instagram

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter veterinær med norsk autorisasjon eller fiskehelsebiolog, men også annen utdanning på masternivå innen akvakultur kan være relevant for stillingen. Søkere som er nyutdannet, eller er i ferd med å fullføre utdanningen, oppfordres også til å søke.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra en eller flere av de nevnte arbeidsoppgavene. Opplæring vil imidlertid bli gitt.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din
 • Vennligst oppgi referanser
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og formidlingsevne.
 • Du må være fortrolig med bruk av IKT-verktøy.
 • Du må ha førerkort i klasse B. Kontoret disponerer tjenestebil.

Personlige egenskaper

 • Du må være god til å arbeide i team, samarbeide og kommunisere med andre.
 • Ha evne til å prioritere og arbeide raskt og selvstendig.
 • God forståelse for tilsynsrollen og å vurdere problemstillinger.
 • Være fleksibel, initiativrik og resultatorientert.

Vi tilbyr
Mulighet til å være en del av et fagmiljø sammen med gode kolleger.
Avlønning i stillingskode 1498 førsteinspektør med årslønn på minimum kr 500.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1499 seniorinspektør vurderes.
Fleksitidsavtale.
Mattilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om "inkluderende arbeidsliv".
Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.
For stillinger i Finnmark og Nord-Troms:Stortinget har for arbeidstakere i Finnmark og Nord-Troms vedtatt ordning med ettergivelse av studiegjeld i Statens lånekasse med 10 % pr. år (p.t. maks 25.000.- pr. år). Andre økonomiske goder er gunstige skatteregler og økt barnetrygd.


Similar searches: Norway, Regulatory