Økonomicontroller

Konsernet Firda Seafood Group AS prioriterer å profesjonalisere sin virksomhetsstyring, herunder en moderne og kompetent økonom- og finansfunksjon. Gjennom god kontroll og gode prosesser søkes et optimalt fokus både på kommersielle muligheter og kostander i organisasjonen

Kulturen i selskapet er folkelig og uhøytidelig. Det er viktig å kunne produsere og implementere gjennom samhandling og god dialog. Stillingen krever evne til å se helheten og kunne utvikle et tilpasset overordnet system for rapportering og virksomhetsstyring. Stillingen skal fylles med en person som er konstant søkende etter forbedringer og som evner å få andre til å bli motivert av det samme fokuset.

Ansvarsområder:

Stillingen innebærer ansvar for økonomi, finans samt også personaladministrative konsernfunksjoner ved selskapets hovedkontor på Byrknesøy, nord for Bergen

 • Økonomirapportering, deltakelse i avtaleforhandlinger og finansiering
 • Utarbeide likviditetsprognoser og kapitalbehov
 • Bidra i videre utvikling av økonomiske rapporter og nøkkeltall, løpende analyser av forretningsområdenes utvikling, benchmarking internt og eksternt, adressere fokusområder og iverksette tiltak sammen med ledere for operative enheter
 • Ansvar for konsernets regnskapsfunksjon og sparringpartner for ledere av de operative enhetene
 • Økonomiske analyser ifm vurdering av forretningsmuligheter for konsernet
 • Påse at lover og regler overholdes og holde god kontakt med revisor

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Relevant erfaring innenfor økonomi-/revisjons-/controller funksjon
 • God regnskapsforståelse
 • God forretningsforståelse
 • Gode og relevante ferdigheter innen IT
 • Relevant erfaring fra havbruksnæringen og/eller annen produksjons- / eksportrettet virksomhet er ønskelig
 • Gode språkkunnskaper – norsk og engelsk - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Åpen og tydelig i kommunikasjon
 • Gode samarbeidsegenskaper med fokus på å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Høy integritet
 • Kommersiell - ambisiøs og dedikert
 • Nøyaktig og strukturert

Vi tilbyr:

 • En sentral stilling med stort ansvar i et middels stort konsern i en av landets viktige fremtidsnæringer, som har store kommersielle utviklingsmuligheter og finansiell handlefrihet til å realisere gode prosjekter og forretningsmuligheter
 • Utfordrende og spennende arbeidsdager i en virksomhet som kan tilby gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten
 • Uformelt arbeidsmiljø og dyktige og hyggelige kollegaer i administrasjonen og de operative enhetene
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stillingen rapporterer til adm.dir.

Søknadsfrist / tiltredelse:

Søknadsfrist 25 Oktober, tiltredelse snarest etter avtale.
Søknad sendes: Firda Seafood Group AS
Kalvøyna 75
5970 BYRKNESØY

Mail: ola@firdasea.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Ola Braanaas, 915 65 507, ola@firdasea.no
FIRDA SEAFOOD GROUP AS.
Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Similar searches: Norway, Finance / Accounting