Controller

Vi søker en selvstendig, strukturert og faglig sterk kandidat til stillingen som controller/ regnskapsansvarlig i Gunnar Klo AS og Øyfisk AS. Stillingen krever gode analytiske egenskaper, solid økonomisk forståelse samt god kunnskap om IKT. Det kreves gode norsk-  og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Controller rapporterer til daglig leder og vil jobbe tett opp mot øvrig ledelse og datterselskap. Den rette kandidaten vil blant annet få ansvar for følgende;

  • Driftskalkyler, likviditetsstyring, investeringskalkyler og lignende
  • Regnskapsoppfølging
  • Bistå og videreutvikle intern og ekstern rapportering
  • Budsjett- og prognosearbeid
  • Utvikling og vedlikehold av analyser og analyseverktøy
  • IKT (superbruker)

Aktuelle kandidater har høyere økonomisk utdanning, gjerne erfaring fra produksjons-bedrifter eller tilsvarende stilling i annen virksomhet. Stillingen byr på faglige utfordringer og du vil være en sentral ressurs i videreutvikling av konsernet. Kontorsted vil være Myre og vi kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål om stillingen rettes til:
Astrid Klo, tlf.: 977 53 387, email: astrid@gunnar-klo.no.

Søknad med CV sendes til
Gunnar Klo AS
Havnegt. 3
8430 Myre

eller post@gunnar-klo.no

Søknadsfrist: 17. november 2017.


Similar searches: Norway, Finance / Accounting