Recruiter
Akvafresh

Akvafresh

AkvaFresh AS er et midt norsk industriselskap med bred nasjonal og internasjonal erfaring innen vannbehandling generelt og avsalting av sjøvann spesielt. Sjøbasert parasittbehandling og inntaksvann for settefiskanlegg og lakseslakterier er sentrale områder for AkvaFresh. Dette for bruk til blant annet forebygging og behandling av AGD og lus i oppdrettsnæringen, herunder produksjon av ulike vannkvaliteter – effektivt og billigere enn dagens løsninger.  AkvaFresh skal leie ut/ selge anlegg for membranbehandling av sjøvann og ferskvann, samt stå for drift og service av anleggene.

Selskapet ble etablert som AS i 2015 da grunder Per Kosberg fikk Lyng Gruppen med som medinvestor. LyngGruppen er i dag majoritetseier.  Selskapet viderefører blant annet kompetanse opparbeidet i selskapet Aqualyng. I dag har selskapet 7 ansatte.  AkvaFresh har gjennomført pilottester for utvikling og verifiseringa av vannkvalitet og behandlingseffekt.  De første kommersielle kontraktene er signert og selskapets neste fase er påbegynt. 

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts

Latest jobs from Akvafresh