Recruiter
Erko Settefisk AS

Erko Settefisk AS

Erko Seafood AS har hovedkontor i Bergen men produksjonen foregår i Jondal, Sveio, Øygarden,Masfjorden, Solund og Hyllestad kommuner. Pr. I dag har selskapet 28 ansatte.
Ved siden av å produsere laks og ørret er Erko Seafood AS medeier i to settefiskanlegg. Lialaks med 70% eierandel og Nesfossen Smolt AS med 33%.
Erko Seafood AS er et 100% eiet datterselskap av Haugland Gruppen AS. Haugland Gruppen AS er ved siden av eier til Erko Seafood en stor eiendomsbesitter i Bergen og Stavanger.

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts

Latest jobs from Erko Settefisk AS