Recruiter
Lerøy Sjøtroll

Lerøy Sjøtroll

Lerøy Sjøtroll er et produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS. Begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 17,3 milliarder og har mer enn 3 500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og 10 settefiskanlegg. Produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til foredling.

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts

Latest jobs from Lerøy Sjøtroll