Lerøy Sjøtroll

Recruiter
Lerøy Sjøtroll

Lerøy Sjøtroll er et produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS. Begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 17,3 milliarder og har mer enn 3 500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og 10 settefiskanlegg. Produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til foredling.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.