Sjømat Norge

Recruiter
Sjømat Norge

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer tett på 600 medlemsbedrifter med nært 14.000 ansatte. 
Sjømat Norge er landets største organisasjon innenfor marine næringer, og organiserer selskaper innen havbruk, videreforedling av villfisk og oppdrettet fisk, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, sjømathandel- og eksport, teknologi- og serviceselskaper tilknyttet sjømatnæringen, fiskehelseselskaper samt rederier i havbruksnæringen. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.

Latest jobs from Sjømat Norge