Nordland rensefisk

Recruiter
Nordland rensefisk

Nordland rensefisk er et veletablert selskap som driver med oppdrett av rognkjeks for bekjempelse av lakselus. Vi er eid av lakseoppdretterne Nova Sea, Mowi, SinkabergHansen, Midt-Norsk Havbruk, Bjørøya og SalmoNor. Vår produksjon går til våre eiere som alle har sterk tro på at rognkjeks er det viktigste våpenet mot lakselus. Vi er ivrige bidragsytere i FoU aktiviteter som optimaliserer produksjonen og bruken av rensefisk. Selskapets fokus er biologisk drift og kjøper derfor økonomiske og administrative tjenester eksternt.

Nordland rensefisk er lokalisert på den vakre øya Lovund på Helgelandskysten. Dette er et ungt, livskraftig og dynamisk samfunn som har rikelige muligheter for arbeid og fritidsaktiviteter. Her har vi flott natur, barnehage og skole og en ny flerbrukshall med blant annet treningssenter og et variert tilbud av andre aktiviteter.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.