Nofitech

Recruiter
Nofitech

Med 25 års driftserfaring fra norsk settefiskproduksjon, og 10 års erfaring fra prosjektering av RAS anlegg(re-sirkuleringsanlegg), etablerte gründerne Norwegian Fishfarming Technologies AS (NOFITECH) i 2011. Forretningsideen var å utvikle markedets mest brukervennlige, kostnadseffektive og kompakte RAS løsning og løsningen ble NOFITECHs Modulkonsept. I dag fremstår NOFITECH modulen som markedets mest utprøvde saltvanns- og brakkvannsbaserte storskala RAS-anlegg for post-smolt og 7 NOFITECH moduler er bygget så langt. Første modul for et komplett RAS settefiskanlegg er nå under ferdigstillelse. Hver modul utgjør selvstendige driftsenheter, har kort byggetid og flere sikkerhetssystemer for å sikre stabil drift. Dette gir gode muligheter for trinnvis utvidelse av kapasitet. Det norske PE-fondet Longship har nylig overtatt 70 % av selskapet og vil arbeide målrettet sammen med selskapet og gründerne for å utvikle virksomheten videre. Nofitech hadde en omsetning i 2017 på 84 millioner kroner og har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer. Selskapet holder til i flotte lokaler på Solsiden i Trondheim. Les mer på www.nofitech.no

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.