Recruiter
Nofitech

Nofitech

Med 25 års driftserfaring fra norsk settefiskproduksjon, og 10 års erfaring fra prosjektering av RAS anlegg(re-sirkuleringsanlegg), etablerte gründerne Norwegian Fishfarming Technologies AS (NOFITECH) i 2011. Forretningsideen var å utvikle markedets mest brukervennlige, kostnadseffektive og kompakte RAS løsning og løsningen ble NOFITECHs Modulkonsept. I dag fremstår NOFITECH modulen som markedets mest utprøvde saltvanns- og brakkvannsbaserte storskala RAS-anlegg for post-smolt og 7 NOFITECH moduler er bygget så langt. Første modul for et komplett RAS settefiskanlegg er nå under ferdigstillelse. Hver modul utgjør selvstendige driftsenheter, har kort byggetid og flere sikkerhetssystemer for å sikre stabil drift. Dette gir gode muligheter for trinnvis utvidelse av kapasitet. Det norske PE-fondet Longship har nylig overtatt 70 % av selskapet og vil arbeide målrettet sammen med selskapet og gründerne for å utvikle virksomheten videre. Nofitech hadde en omsetning i 2017 på 84 millioner kroner og har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer. Selskapet holder til i flotte lokaler på Solsiden i Trondheim. Les mer på www.nofitech.no

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts

Latest jobs from Nofitech