Sogn og Fjordane fylkeskommune

Recruiter
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, samferdsle, fylkesvegar, næringsutvikling og regional planlegging.

Måløy vidaregåande skule har fylkesdekkande utdanningstilbod innan maritime og marine fag, eige kurs og sikkerheitssenteret (SIM), som driv ei omfattande kurs- og oppdragsverksemd innan marin og maritim sektor.

På heimesidene våre:
www.sfj.no og www.maloy.vgs.no finn du meir informasjon om Sogn og Fjordane fylkeskommunen og Måløy vidaregåande skule.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.