Inka Fish Processing

Recruiter
Inka Fish Processing
Inka AS er en videreforedlingsbedrift med over 40 ansatte, lokalisert på Røtinga, Os kommune, i Hordaland. Vi styrer etter et prinsipp om bærekraft og vi ønsker å forvalte ressursene våre på en forsvarlig og god måte. Vi er opptatt av nyutvikling og effektivisering, og i samarbeid med myndigheter, våre kunder og leverandører, jobber vi kontinuerlig med forbedringer, kvalitetssikring og utvikling av nye produkter. Vi opererer med en topp moderne maskinpark fra ledende leverandører.
Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.