AquaOptima

Recruiter
AquaOptima

AquaOptima ble grunnlagt i 1993, med utgangspunkt fra FoU i SINTEF. AquaOptima har utviklet industriprodukter og sitt eget system for intensiv oppdrett i lukkede akvakulturanlegg med resirkulering av vann – RAS. Systemet er basert på fjerning av partikler direkte fra fisketanker som sikrer bedre vannkvalitet i fisketanken og bedre egnethet til behandling av vann før resirkulering. Den unike teknologien tilbys klekkerier og landbaserte oppdrettsanlegg i verdensmarkedet for oppdrett av en rekke fiskearter. AquaOptima leverer RAS og komplett oppdrettsteknologi for varme og kalde vannarter og for ferskvann og sjøvann over hele verden. I 2017 ble AquaOptima en del av Steinsvik-konsernet, som med sine rundt 560 ansatte og 25 kontorer i 11 land har over 60 års erfaring med å levere innovative og robuste produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid til havbruk, maritime næringer og til olje- og gassindustrien. Se www.aquaoptima.com og www.steinsvik.no.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.