Norges Råfisklag

Recruiter
Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er fisk¬ernes egen salgsorganisa¬sjon for viltlevende marine ressurser som leveres til fiske¬kjøpere langs kys¬ten fra Nord¬møre til Finnmark. Norges Råfisklag har et godt utviklet tjenestetilbud for fiskerne og kjøperne innenfor salg, opp¬gjør, veiledning og in¬forma¬sjon. Et viktig mål for orga¬nisa¬sjonen er å skape et velfung¬erende råvaremarked med like konkurranse- og leverings¬beting¬elser, og bidra til en bæ¬rekraftig og lønnsom verdiska¬ping for fiske¬rinæringen.

Norges Råfisklaget driver sin virk¬somhet med grunnlag i Fiskesalgslagsloven. De viktigste artene er torsk, hyse, sei og reker som fanges langs Norskekysten, i Barentsha¬vet og ved Svalbard. Norges Rå¬fisklag omsetter fangster fra ca 4 500 fiskefar¬tøy til ca 190 fiske¬kjøpere. I 2018 ble det omsatt ca 1,2 millioner tonn til en første¬hånds¬verdi på 12,7 milli¬arder kroner.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.

Latest jobs from Norges Råfisklag