Nordkapp videregående skole / Nordkapp maritime fagskole

Recruiter
Nordkapp videregående skole / Nordkapp maritime fagskole

Nordkapp videregående skole og Nordkapp maritime fagskole ligger sentralt i Honningsvåg - byen ved Nordkapp. Skolen er både fagskole innen maritime nautiske fag og videregående skole med tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, restaurant og matfag, elektrofag samt studiespesialisering. Skolen har eget undervisningsfartøy samt akvakulturtillatelse til undervisningsformål. Skolen har i tillegg ansvaret for distribuert lyd/bilde-undervisning til 8 kystkommuner - LOSA Finnmark. Skolen jobber mye innen utviklingsfeltet og det drives nasjonale og internasjonale prosjekt. Det arrangeres i tillegg mange utadrettede kurs og utdanningstilbud for private og næringslivet.
Skolen og skolemiljøet er tuftet på felles pedagogisk plattform «Den gode Finnmarkskolen» med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til samfunnsoppdraget vi har. Vår nye faglærer må derfor være glad i mennesker og bidra i utviklingsarbeidet av organisasjonen.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.

Latest jobs from Nordkapp videregående skole / Nordkapp maritime fagskole